ADVOKATSKO ORTAČKO DRUŠTVO                IUSTITIA                      Adv.  Vladan S. Bojić i drugi
LAW OFFICE    PODGORICA    MONTENEGRO    IUSTITIA    ADVOKATSKA KANCELARIJA    PODGORICA    CRNA GORA
1    
   
  Advokatska tarifa (PDF dokument)

Krivični zakonik (PDF dokument)

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (PDF dokument)

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (PDF dokument)

Zakon o eksproprijaciji (PDF dokument)

Zakon o javnim izvršiteljima (PDF dokument)

Zakon o javnim nabavkama (PDF dokument)

Zakon o klasifikaciji djelatnosti (PDF dokument)

Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova (PDF dokument)

Zakon o notarima

Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju (PDF dokument)

Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična djela (PDF dokument)

Zakon o parničnom postupku (PDF dokument)

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (PDF dokument)

Zakon o Privrednim društvima (PDF dokument)

Zakon o putevima

Zakon o radu - prečišćeni tekst (PDF dokument)

Zakon o stečaju (PDF dokument)

Zakon o svojinsko-pravnim odnosima (PDF dokument)

Zakon o vanparničnom postupku (PDF dokument)

Zakon o zalozi kao sredstvu obezbjeđenja (PDF dokument)

Zakon o zaštiti na radu (PDF dokument)

Zakon o zaštiti prava na suđenje (PDF dokument)

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (PDF dokument)

Zakon o advokaturi (PDF dokument)

Zakon o izvršenju i obezbjeđenju (PDF dokument)

Zakon o obligacionim odnosima (PDF dokument)

Zakon o prekršajima (PDF dokument)

Zakon o sudskim taksama (PDF dokument)

Zakonik o krivičnom postupku (PDF dokument)

Zakon o opštem upravnom postupku (PDF dokument)
 
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10